Po odeslání materiálů obdržíte posudek s cenovou nabídkou a zálohovou fakturou. Po jejím uhrazení vypracujeme minimalistickou verzi webu, kterou můžeme nasadit a dále dlouhodobě rozvíjet. Pokud máte nejasnosti zeptejte se nás.

Příprava
Posouzení obdržených materiálů a vypracování nabídky.
Vystavení zálohové faktury.
Vytvoření
Úhrada zálohové faktury.
Zpracování materiálů; příprava minimalistické verze webu.
Vystavení rozdílové faktury.
Spuštění
Úhrada rozdílové faktury.
Nasazení webu a zahájení paušální spolupráce.
Služba
Zákazník
Ostatní