Majitel kamenolomu se rozhodl oslovit zahraniční klientelu. Obrátil se na nás s požadavkem na vytvoření jazykových mutací webu. Řešení jsme dodali bez dodatečných nákladů – v rámci měsíčního paušálu. Klient hradil pouze za samotné překlady přímo překladatelské firmě.

„Důslednost a trpělivost při naší spolupráci mě nepřestává překvapovat stejně jako schopnost držet náklady při zemi.“
Jan Nejedlý, majitel kamenolomu

Cíl: oslovení zahraniční klientely

Požadavkem bylo vytvoření jazykových mutací webu s cílem reference zahraniční klientely. Měly vzniknout dva nové paralelní nezávislé weby v angličtině a němčině za minimální náklady.

  • Tři nezávislé jazykové mutace webu
  • S možností propojení a individualizace mutací dle potřeb
  • Za minimální náklady

Řešení: Vytvoření překladů a vložení do paralelních webů

Připravili jsme texty k překladu a zprostředkovali jsme jejich překlad do němčiny a angličtiny. Připravili jsme paralelní weby a naplnili jsme je přeloženými texty. Provedli jsme také drobné technické úpravy vzhledu.

  • Vytvoření překladů externí firmou
  • Vytvoření webů a naplnění textů
  • Drobné technické úpravy vzhledu

Výsledky: tři nezávislé jazykové mutace webu kamenolomu

Majitel kamenolomu nyní může na svůj web odkazovat zahraniční klientelu. Za samotné překlady platil klient přímo překladatelské firmě. Veškerou ostatní práci jsme udělali v rámci měsíčních paušálů.

Česká verze na mobilu
Česká verze webu na mobilu
Anglická verze na mobilu
Anglická verze webu na mobilu
Německá verze na mobilu
Německá verze webu na mobilu