V létě 2017 proběhla jednorázová marketingová revize webu hotelu Patriot. S cílem zdůraznění důležitých informací a modernizace vzhledu jsme provedli analýzu a provedli potřebné kroky. Úspěšné splnění cílů demonstrují kromě spokojenosti hostů hotelu a paní majitelky také statistiky návštěvnosti.

„Osobní přístup a dlouholetá péče o web se odráží na spokojenosti našich hostů a mě nezatěžuje mentálně ani rozpočtově.“
Hana Lesáková, majitelka hotelu

Cíl: modernizace a zvýšení přehlednosti

Zhruba po roce provozu webu bez aktualizací obsahu jsme iniciativně vypracovali marketingovou analýzu. Paní majitelka kývla na naši nabídku modernizace a zvýšení přehlednosti webu.

  • Zvýraznění důležitých informací
  • Zvýšení přehlednosti
  • Modernizace vzhledu

Řešení: revize obsahu a redesign

Na základě marketingové analýzy jsme přepsali a zestručnili některé texty a vizuálně jsme je zdůraznili. Celý vzhled prošel modernizací, přibyly ikony a elegantní pozadí. Přidali jsme jednoduchou globální navigaci do záhlaví a zlepšili jsme využití plochy obrazovek malých (mobilních) zařízení.

  • Marketingová revize obsahu
  • Zapracování nového obsahu
  • Funkční redesign celého webu a důležitých prvků
Webu hotelu na telefonu před marketingovou revizí
Webu hotelu na telefonu před marketingovou revizí
Webu hotelu na telefonu po marketingové revizi
Webu hotelu na telefonu po marketingové revizi
Sekce „Ubytování“ před marketingovou revizí
Sekce „Ubytování“ před marketingovou revizí
Sekce „Ubytování“ po marketingové revizi
Sekce „Ubytování“ po marketingové revizi

Výsledky: celkový nárůst ukazatelů návštěvnosti

Marketingová revize se pozitivně projevila na statistikách návštěvnosti webu. Zejména je patrný nárůst zobrazení stránek na návštěvu o 82 %. S tím se zvýšila průměrná doba trvání návštěvy o 51 %. Pozitivní je také snížení okamžité míry opuštění o 26 %.

Porovnání statistik návštěvnosti s minulým obdobím
Porovnání statistik návštěvnosti s minulým obdobím