Přístupnost nad zákony

Webové stránky jsou přístupné, pokud jsou dobře vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní (robustní). A to pro všechny uživatele bez ohledu na omezení. Naše weby jsou přístupné.

Webová přístupnost v legislativě

Legislativa považuje webové stránky za přístupné, pokud splňují určitou sadu požadavků podle metodiky MVČR příslušného zákona vycházejícího z evropské směrnice.

Naše weby splňují 100 % požadavků standardu WCAG/AA, ze kterého zákony vychází. Jsou tedy pohledem jakékoli legislativy zcela vyhovující.

Přístupný web je nutnost

Zákonná povinnost mít přístupný web se týká subjektů uvedených v § 3 zákona. Zjednodušeně jde o stát, územní samosprávné celky, určité právnické osoby, obce a školy.

Přístupné weby se dobře používají všem lidem bez ohledu na postižení či s dočasným omezením špatná viditelnost (na přímém slunci). Přístupné weby jsou také upřednostňované vyhledávači.

Měření a vyhodnocení přístupnosti

Přístupnost webu lze vyjádřit poměrným číslem ukazujícím, jakou část požadavků web splňuje. K tomu existují nástroje, jako např. WebAIM či Measure od Google.

Zkuste si změřit přístupnost některého z našich webů a porovnat s libovolným jiným. Přístupné musí být všechny stránky webu (nejen ta úvodní).

Postihy a kontroly přístupnosti

Od 1. ledna 2020 začíná MVČR vykonávat kontroly, dále viz příslušný zákon. Jsou známé případy, kdy klienti žalují společnost kvůli nedostatečně přístupnému webu, kdy nebyli schopni web obsloužit nebo přečíst informaci.

V ceně našich tarifů jsou pravidelné kontroly webových stránek včetně pravidelného vyhodnocování přístupnosti s certifikátem přístupnosti, výkonu a dalších parametrů.

Oprava nepřístupného webu

Dosažení přístupnosti na existujícím webu může být otázkou ladění detailů stejně jako kompletní přestavba od základu. Nejlépe to asi vyjádří cenová nabídka opravy v porovnání s vytvořením nového webu.

Naše weby jsou zcela přístupné od základu. Není potřeba je zpětně optimalizovat. Začínáme tam, kam se jiní často ani nedostanou.

Technická vs. skutečná přístupnost

Vyhodnocení přístupnosti je možné do jisté míry automatizovat. Všechny technické nástroje mají svá omezení. Skutečná přístupnost je většinou nižší než ta naměřená.

Například povinnost uvádět alternativní popisy obrázků lze technicky obejít. Běžný analyzátor nerozliší smysluplný popis obrázku od nicneříkajícího „obrázek“.

Nabízíme expertní vyhodnocení skutečné přístupnosti. Vždy je samozřejmě vhodné začít opravou automaticky naměřených nedostatků.