Tvorba a publikace článků

Články lze vytvářet v dokumentech Google či Word. Vztahy mezi články je možné spravovat v tabulkách Google. Náhledy zajišťuje nezávislé testovací prostředí.

/files/big/publication/document.jpg

Tvorba článků a správa štítků

 • Články lze importovat přímo z dokumentů Google či Word.
 • Import podporuje proměnné a rozšířenou syntaxi (třídy, atributy).
 • Správu metadat zajišťují tabulky Google s obousměrnou aktualizací (import/export).
 • Tabulku lze využít pro komplexní revize, jako např. krátký vs. dlouhý nadpis a odkazy.
/files/big/publication/import.jpg

Import článku na jedno kliknutí

 • Článek lze importovat do webu vložením odkazu na dokument.
 • Podle typu obsahu dojde k potřebným transformacím, např. interaktivní dotazník či formulář.
 • Šablony a další zdrojové soubory je možné libovolně upravovat.
 • Při importu dojde k automatické integraci článku.
/files/big/publication/integration.jpg

Automatická integrace článku do systému

 • Importovanému článku se automaticky dočasně přiřadí stav „nový“.
 • Nový článek je možné vizualizovat (např. stužkou) a zobrazit ho přednostně.
 • Podle štítků se nový článek zařadí do seznamů příbuzných článků.
 • Existující lokální odkazy vedoucí na nový článek se automaticky zaktivují.
 • Článek se zařadí do interaktivního vyhledávání a do výsledků filtrování.
/files/big/publication/deploy.jpg

Kompletní a věrohodný náhled

 • Náhled změn probíhá na samostatné nezávislé testovací verzi webu.
 • Úpravy či vytvoření článku se v náhledu projeví globálně, tedy i v seznamech příbuzných článků a ve výsledcích vyhledávání.
 • Samostatný web umožňuje zcela nezávislý vývoj a testování s nezávislou statistikou.
 • Nasazení změn na ostrý web může předcházet schvalovací proces.