Kompletní správa dat

Pro vlastní správu datových, zdrojových a konfiguračních souborů nabízíme integraci s profesionálním prostředím GitHub se zálohami a s historií změn. Veškeré úpravy je možné zobrazit na nezávislém testovacím webu.

/files/big/github/datove_soubory.jpg

Správa datových souborů

  • U všech typů obsahu je možné upravovat detaily, vkládat odkazy, videa a globální proměnné.
  • Změny struktury celého webu se automaticky projeví v globální navigaci.
  • Podporujeme rozšířené syntaxe Markdown a HTML, které lze libovolně zaměňovat.
/files/big/github/zdrojove_soubory.jpg

Správa zdrojových souborů

  • Vzhled je možné upravovat od barev, obrázků na pozadí, tvaru tlačítek až po kompletní redesign svépomocí či třetí stranou.
  • Pomocí šablon je možné ovlivnit způsob zobrazení a libovolně transformovat generovaný obsah.
  • Interaktivitu je možné upravovat pomocí vlastního kódu či externích knihoven.
/files/big/github/konfiguracni_soubory.jpg

Správa konfiguračních souborů

  • Je možné vytvářet a upravovat globální proměnné, uživatelské definice, náhrady a přesměrování URL.
  • Pro články, události a produkty lze vytvářet automatické seznamy podle kategorií a stavů, např. zobrazení prodaného produktu v archivu.
  • Existující formuláře je možné upravovat a vytvářet nové typy pro snadné vložení do obsahu.
  • Lze také upravovat globální metainformace a nastavení protokolů třetích stran jako např. Open Graph či PWA.